Gecontroleerde gegevensbescherming

Hoogste veiligheidsnormaen gekwalificeerd door kwaliteitskeurmerk TÜViT

Vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit in de omgang met uw gegevens


Gegevensbeveiliging is niet alleen voor uw onderneming belangrijk, maar ook steeds meer voor uw medewerkers. Niet alleen om deze reden is de bescherming van uw gegevens voor ons van zeer groot belang. Naast een groot aantal technische maatregelen voor gegevensbescherming, zoals bijv. het feit dat onze servers zich in Duitsland bevinden, hebben wij bovendien met onze keuze voor TÜV Informationstechnik GmbH (TÜViT) een bevoegde externe partner belast met een volledige doorlichting en certificering van onze gegevensbescherming. TÜViT bevestigt corporate benefits daarbij ook, om de gegevensbescherming overeenkomstig de richtlijnen van het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) (Duitse Federale Wet op de Gegevensbescherming) volgens de wettelijke voorschriften aan te pakken en de technische en organisatorische maatregelen daadwerkelijk te implementeren.Kwaliteitskeurmerk TÜViT "Gegevensbescherming" – Gecontroleerde gegevensbescherming

  • Gekwalificeerd management belast met gegevensbescherming
  • Vrijwillige audit van de gegevensbescherming volgens § 9a BDSG
  • Permanente controle van voorgehouden technische en organisatorische maatregelen
  • Controle van de verleende opdracht tot gegevensverwerking in de zin van § 11 BDSG
  • Permanente sensibilisering van de werknemers op het vlak van gegevensbescherming"
Certificaat bekijken
TÜV Certificaat

Gekwalificeerde, gecontroleerde en gecertificeerde gegevensbeveiliging


Het management dat bij corporate benefits met de gegevensbescherming is belast, wordt permanent door gecertificeerde verantwoordelijken voor gegevensbescherming van TÜV Informationstechnik GmbH gecontroleerd. De verantwoordelijke voor gegevensbescherming bij TÜV heeft als taak, ongeacht de eigen verantwoordelijkheid voor de gegevensbescherming van de respectieve organisatorische eenheid, door overleg en een steeds mogelijke – ook onaangekondigde – controle, te streven naar de naleving van de Duitse Federale Wet op de Gegevensbescherming evenals van andere wetgeving inzake gegevensbescherming.

Chief Privacy Officer (CPO)

Indien u vragen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens heeft, kan u zich rechtstreeks wenden tot onze externe verantwoordelijke voor gegevensbescherming, die ook in het geval van verzoeken om inlichtingen, aanvragen of klachten ter beschikking staat.
TÜV Informationstechnik GmbH
Unternehmensgruppe TÜV NORD
Fachstelle für Datenschutz
IT Security
Business Security & Privacy
TÜV Nord
Privacy Policy
Informatie voor bedrijven Lees hier meer over onze totaaloplossing voor personeelskortingen. Meer weten
Referenties Meer informatie over onze totaaloplossing vanuit klantenperspectief. Meer weten
Over ons Leer de grootste Europese speler op het vlak van personeelsvoordelen beter kennen. Meer weten
 
Neem contact met ons op